ไต้หวัน ผู่หลี ไทเป 5 วัน (XW)
Code : TW01_FT

07 - 11 มี.ค. 61
20 - 24 มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น 18,888.- บาท


KYUSHU FUKUOKA SAKURA 5 วัน 3 คืน (TG)
Code : FUK01_TAS

29 มี.ค. - 2 เม.ย. 61

ราคา 48,900.- บาท


Course 1-1 เหมาลำบินตรง รื่นเริงหรรษาโทโฮคุ 6 วัน 4 คืน (TG)
Code : UDC_JF_C1-1

10 - 15 เม.ย. 61

ราคา 62,990.- บาท

WINTER HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL 5 วัน 3 คืน (TG)
Code : HOK01_TAS

09-13 มี.ค. 61

ราคา 44,900.- บาท

Course 1-2 เหมาลำบินตรง รื่นเริงหรรษา โทโฮคุ 6 วัน (TG)
Code : UDC_JF_C1-2

10 - 15 เม.ย. 61

ราคา 62,990.-บาท


Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน (NX)
Code : HK01_SS

มีนาคม 2561

ราคา 8,899.- บาท

BLOSSOM TULIP เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 7 วัน TG
Code : EUR02_VTG

11 - 17 / 14 - 20 เม.ย.61

ราคาเริ่มต้น 67,900.- บาท

TULIP FEST เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน BR
Code : EUR03_VTG

24 - 30 มี.ค. 2561
19 - 25 เม.ย. 2561

ราคาเริ่มต้น 48,900.- บาท

Vintage Myanmar 3 วัน (FD)
Code : MM01_PVCT

มีนาคม - เมษายน 2561

ราคาเริ่มต้น 11,900.- บาท