บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด


8 ซอย พาณิชยการธนบุรี 19 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เว็บไซต์ : www.fwt2003.com

อีเมล์ : firstworld@fwt2003.com

เฟสบุ๊ค : www.facebook/first.worldtour.co.ltd

โทร  0 -2864 - 2157 - 9 , 0 - 2864 - 2236         โทรสาร  0-2864-2239 /0-2864-2237        

เวลาทำการ [ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 ] [ เสาร์ เวลา 08:30 - 12:00 ]1. คุณชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล (กรรมการผู้จัดการ)


โทร. 08 - 1866 - 6576                                                               e.mail : chaiyaporn_1@hotmail.com

2. ฝ่ายหน้าร้าน (counter-sale)


โทร. 08 - 9110 - 9613                                                            e.mail : counter-sale@fwt2003.com

3. ฝ่ายโอเปเรชั่น (operation)


โทร. 08 - 9795 -4445                                                               e.mail : operation@fwt2003.com

4. ฝ่ายบัญชี (accounting)


โทร. 0 - 2864 - 2157 - 9                                                          e.mail : accounting@fwt2003.com

5. ฝ่ายตั๋วเครื่องบิน (ticket)


โทร. 08 - 1175 - 6677                                                            e.mail : ticketing@fwt2003.com

6.ฝ่ายไอที (IT & Marketing)


โทร. 02-864-2157-9                                                                e.mail : marketing@fwt2003.comReload captcha