อัลบั้มรูป และผลงานที่ผ่านมา
กรุ๊ปและผลงานที่ผ่านมา
 
1. สำนักงาน กสทช2. บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด4. บริษัท แอดว้านซ์ รีเสิร์ช จำกัด
5. บริษัท ท็อป โปรดักซ์ ซัพพลาย จำกัด6. บริษัท เงินทุนธนชาติ
7. บริษัท ท็อปพลาสติก จำกัด8. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
9. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด10. บริษัท โฮโซดะ (ไทยแลนด์) จำกัด
11. บริษัท เงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)12. บริษัท ยางโอตานิ จำกัด
13. บริษัท อีซูซุ เสนียนตร์ นครสวรรค์14. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
15. โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา16. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
17. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด18. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
19. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด  20. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท