บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด ( FIRST WORLD TOUR CO.,LTD )  เป็นบริษัทประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ต่างประเทศ และในประเทศ โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2546 ได้รับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่  11/3147  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นสมาชิกของสมาคมและการท่องเที่ยวต่างๆ  ดังนี้
1.  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)    ใบอนุญาตเลขที่  0312-0147
2.  สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)    ใบอนุญาตเลขที่  783
3.  สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)  ใบอนุญาตเลขที่  35307554
4.  ตัวแทนผู้ชำนาญการด้านการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (KIWI SPECIALIST)
5.  ตัวแทนผู้ชำนาญการด้านการท่องเที่ยวท่องเที่ยวออสเตรเลีย (PREMIER AUSSIE SPECIALIST)
บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด   อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ นายชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล  ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว มายาวนานกว่า  20 ปี   และ ทีมงานที่มีประสบการณ์  พร้อมบริการท่านด้วยความจริงใจ และคุณภาพ

บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ การบริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร ซึ่งได้มี บริการ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้ 
- บริการจัดนำนักท่องเที่ยว  ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
- บริการนำคณะท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา , Wall rally  ,ดูงานแสดง สินค้า  ใน  และต่างประเทศ
- บริการจัดนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ภายในประเทศ
- บริการรับจองสนามกอล์ฟในประเทศและต่างประเทศ
- บริการจัดทำแพ็คเกจทัวร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขั้นไป ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
- บริการจองโรงแรม , รีสอร์ท , ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- บริการจัดหารถเช่า , รถตู้ปรับอากาศ , รถบัสปรับอากาศ ,ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บริการจัดมัคคุเทศก์, หัวหน้าทัวร์, วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเส้นทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
- บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อด้านต่างประเทศ และช่วงระหว่างปิดภาคเรียน (summer course)
- บริการดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน  ประเทศต่าง ๆ
- บริการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายใน และต่างประเทศ ทุกสายการบิน
          จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ตระหนักดีในเรื่องของการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว บริษัทฯจึงขอเป็นทางเลือกใหม่ให้ท่าน ด้วยการบริการที่ครบวงจร และบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต และด้วยทีมงานที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์ พร้อมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากมายให้ท่านสามารถเลือกสรรได้อย่างมีคุณภาพ