ตั๋วเครื่องบิน
  การบินไทย
ราคาเริ่มต้น ต่อหนึ่งเที่ยว
   เชียงใหม่       1,300.-
   กระบี่         1,500.-
   ภูเก็ต                1,800.-
                       
           
 
 จองตั๋วและเดินทางได้ถึง 30 ก.ย.59
 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีน้ำมันและสนามบิน
บางกอก      แอร์เวย์                
   ราคาเริ่มต้น ไป - กลับ
   เชียงใหม่            1,590.-
   เชียงราย                  1,590.-
   กระบี่          1,690.-
  ภูเก็ต               1,890.-
   
จองและออกตั๋วได้ถึง 31 ม.ค.59
ราคานี้รวมภาษีน้ำมันและสนามบิน

 

 

 

 
 
 
ตั๋วนักเรียน

ข้อมูลสายการบิน