นิวซีแลนด์ > ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในภาคพื้นแปซิฟิกตอนใต้กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตรและขั้วโลกใต้ห่างจากทวีปอเมริกาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ10,400 กิโลเมตร ห่างจากออสเตรเลียไปทางตะวันออกประมาณ 1,500 กิโลเมตร อยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ 11,000 กิโลเมตร
พื้นที่ 268,021 ตารางกิโลเมตร (ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และอังกฤษ)
เมืองหลวง กรุงเวลลิงตัน (ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเหนือ)
เมืองสำคัญ 1. เมืองโอ๊คแลนด์ มีขนานใหญ่ที่สุดในประเทศ 2. เมืองไครสต์เชิร์ช 3. เมืองดันเนอดิน
การปกครอง ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2
ผู้สำเร็จราชการ เจอร์รี่ มาเตปาราเอ
นายกรัฐมนตรี จอห์น คีย์
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์นับถือศาสนาคริสต์สำหรับศาสนาอื่น เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ จะมีสถานที่สำหรับบูชาศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่ คริสต์ นิกาย Anglican, Prebyterian, Roman Catholic, Methodist, Baptist และอื่นๆ
ภาษา ภาษาอังกฤษ และเมารี
หน่วยเงินตรา ดอลลาร์นิวซีแลนด์
เวลา เดินเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงระหว่างตอนต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม ที่เวลาของนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทยเป็น 6 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นช่วงเวลา Day Light Saving
ประชากร 4,413,700 คน (8 ตุลาคม 2011)
สภาพอากาศ เป็นกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือและแบบเขตอบอุ่น ภาคใต้ สภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีฝนตกชุก และมีลักษณะอากาศที่ไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัด มี 4 ฤดู คือฤดูร้อน (ธันวาคม – กุมภาพันธ์) ฤดูใบไม้ร่วง (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูหนาว (มิถุนายน – สิงหาคม) ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน – พฤศจิกายน) พื้นที่270,534 ตารางกิโมเตร (ขนานพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และอังกฤษ) ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้
รหัสโทรศัพท์ +64
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 2 Cook Street,Karori,P.O. Box 17-226 Wellington New Zealand.
Tel. (64-4) 476-8616-9 VOIP: 510202
Fax. (64-4) 476-3677(Chancery);(04) 476 8610 (Consular)
เว็บไซต์ http://www.thaiembassynz.org.nz/
Email. thaiembassynz@xtra.co.nz
ประวัติศาสตร์
          นิวซีแลนด์นั้นเดิมถูกปกครองโดยชาวเมารี แต่มีนักล่องเรือชาวดัตช์ ชื่อ อเบล แอนชุน ทัสแมน ได้ล่องเรือเลียบมาทางออสเตรเลียและได้พบเกาะนิวซีแลนด์เข้า และได้พบกับชาวเมารีที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นมิตรจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่าNieuw Zeeland หรือ New Zealand จากนั้นชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ก็เป็นที่รู้จักกันในยุโรป เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาก ต่อมากัปตันเจมส์ คุก ได้ล่องเรือมาบ้าง แต่โชคดีที่มีคนบนเรือสามารถพูดภาษาไวทิงกิได้บ้าง จึงเจรจากับชาวเมารีได้ และพบว่าชาวเมารีเป็นชนเผ่าสายเลือดนับรบ จึงได้ตกลงแลกพืชพันธุ์กับอาวุธจากทางยุโรป และต่อมาเมื่อชาวเมารีมีอาวุธมากจึงสู้รบกันจนชนเผ่าเมารีลดลงทางอังกฤษ จึงได้ส่งคนมาทำสัญญา ที่มีชื่อว่า สนธิสัญญาไวทังกิ ขึ้น และส่งคนมาสำเร็จราชการแทนชื่อ วิลเลียม ฮอบสัน
วัฒนธรรม
          นิวซีแลนด์มีวัฒนธรรม 2 แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาว ซึ่งคล้ายคลึงกับคนยุโรปและอเมริกัน และวัฒนธรรมเผ่าเมารี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเป็นวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดในเรื่องขนบธรรมเนียมพิธีรีตองชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเป็นคนอัธยาศัยดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้เดินทางจากต่างประเทศ นอกจากนั้น เป็นคนที่ถือเรื่องการรักษาการนัดหมายอย่างเคร่งครัด
เศรษฐกิจ
          นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก และ มีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการทำผลไม้กระป๋อง อุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้ และ ยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และ ผลไม้เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิล เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ กระดาษ ปุ๋ย ซีเมนต์ แผ่นเหล็ก อลูมิเนียม เกษตรกรรมหลัก เนื้อสัตว์ (วัว แกะ ปลา) ผลิตภัณฑ์นม ขนแกะ ผักและผลไม้
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเหนือ
          มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ เมือง Auckland,ถ้ำ Waitomo ซึ่งมีหนอนเรืองแสง, เมืองน้ำพุร้อน Rotorua, หุบเขา Paradise Valley,ฟาร์ม Agrodome, ศูนย์หัตถกรรมชาวเมารี (Maori Arts&Crafts), พื้นที่อนุรักษ์ น้ำพุร้อนและโคลนเดือดWhakarewarewa Thermal Reserve
เกาะใต้
          มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ เมือง Christchurch, ภูเขาที่มีสภาพอากาศเย็นตลอดปี ชื่อ Mt Cook, เมือง Queentown, ทะเลสาบ Te Anau, ร่องเรือที่ Milford Sound,ธารน้ำแข็ง Fox Glacier, ทางรถไฟสาย Tranz Alpine ซึ่งเชื่อมเมือง Hokitika, Greymouth และ Christchurch
เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland)
          ยอดเขาอีเดน ชมพื้นที่ที่เคยเป็นภูเขาไปมอกไปแล้ว และอุดมสมบูรณ์มีหญ้าเขียวสวยงามทิ้งไว้เพียงหลุมกว้างๆที่เป็นร่องรอยของปากปล่องภูเขาไฟ ยอดเขาอีเดนสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 196 เมตร
เมืองโรโตรัว (Rotorua)
          ชมโชว์การแสดงแบบชนเผ่าเมารี ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าพื้นเมือง เผ่าเมารีจะมีการทักทายการผู้มาเยือนด้วยการ จมูกชนจมูก เมืองโรโตรัว (Rotorua) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากตลอดเส้นทางมีแอ่งน้ำขนานน้อยใหญ่ก็มีควันลอยสูงขึ้น ทำให้คิดว่าเป็นหมอก แต่มันคือไอความร้อนจากน้ำพุและบ่อโคลนเดือน ที่อยู่ทั่วเมือง
เมืองไคร้สท์เชิร์ช
          เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ มหาวิหารไคร้สเชิร์ช กลางเมืองมีแม่น้ำเอวอนแม้น้ำเล็กๆที่ใสสะอาด มีบริการเรือกอนโดลาพาล่องไปตามลำน้ำ ศูนย์กลางเมืองไคร้สท์เชิร์ชเป็นสถานที่มีแหล่งช็อปปิ้งมอลล์ หากเลือกมาในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ความงามความร่มรื่นของต้นไม้ ผลิใบสวยงามอีกแบบ ที่พลาดไม่ได้เลยคือความงามของ Church of the Good shepherd หรือโบสถ์ของคนเลี้ยงแกะ ผู้มีคุณธรรม
         กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ คือการกระโดดบันจี้ ที่เมืองโอมารามา แห่งแรกของโลก ที่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และสัมผัสกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ด้วยความเร็วของเจ็ตโบ๊ทเรือดีฟวีบนสายน้ำที่มีโขดหินสูงชันรายล้อม
เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown)
          ควีนส์ทาวน์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในนิวซีแลนด์ ผู้คนกลุ่มที่ค้นพบความสวยงามของควีนทาวน์เป็นพวกแรกคือ ชาวเมารี ที่เดินทางเพื่อค้นหาหินหยกเขียวที่เรียกกันว่า เพานามู( Pounamu) ต่อมาก็เป็นพวกทำเหมืองแร่ทอง ปัจจุบัน ควีนส์ทาวน์กลายเป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่งดงาม กิจกรรมผจญภัยในเมืองนี้สามารถกระตุ้นต่อมอะดรีนาลินด้วยวิธีการแผลงๆ เช่นการกระโดดบันจี้จั้ม
ทะเลสาบวาคาติปู (Lake Wakatipu)
         ไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables ธรรมชาตินั้นไรที่ติ สามารถนั่งกระเช้ากอนโดลาขึ้นไปบนยอดเขาบ็อบส์พีค เพื่ชมทิวทัศน์นี้ได้
แอร์โรว์ทาวน์ (Arrowtown)
         แอร์โรว์ทาวน์เมืองเล็กๆที่รักษาบรรยากาศของตื่นทอง แล้วไปต่อที่ฟอกซ์ กลาเซียร์ (Fox Glacier) ธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ระดับน้ำทะเลมากที่สุด อำลาซีกโลกใต้ที่เมืองเกรย์เมาท์ (Greymouth) เมืองแห่งคาวบอย เพื่อขึ้นรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ (TranzAlpine) เส้นทางรถไฟที่สวยติดอันดับโลก
แหล่งช้อปปิ้งในนิวซีแลนด์
          แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของของนิวซีแลนด์นั้นมีให้เลือกหลายประเภท ถ้าไปเกาะเหนือ เช่น เมืองโอ๊คแลนด์และเมืองโรโตรัว สินค้ายอดนิยมมากๆ ก็คือ ครีมลาโนลีนที่สกัดจากไขมันแกะ ส่วนเกาะใต้ ถ้าไปเมืองไครเชิร์ต ที่นี่จะมีสินค้าทุกอย่างให้จับจ่าย แต่ดีที่สุดก็ต้องเป็นประเภท เสื้อผ้าซึ่งราคาถูกว่าในเมืองอื่นที่อยู่ห่างออกไป และถ้าอยากจะซื้อขนแกะ แนะนำว่าให้ไปซื้อที่เมืองแอชเบอร์ตันที่อยู่ถัดลงมาจากเมืองไครเชิร์ช
แผนที่