ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน
รหัส : HK03_AS

มีนาคม - กรกฎาคม 2561

ราคาเริ่มต้น 16,999.- บาท


ฮ่องกง (Disneyland & Ngping 360 ) 3 วัน (HX)
รหัส : HK04_AS

เมษายน - กรกฎาคม 2561

ราคาเริ่มต้น 18,999.- บาท1