ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วัน (HX)
รหัส : HK02_SS

26-28 ส.ค.60

ราคา 9,999.- บาท


ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน (HX)
รหัส : HK03_SS

09 - 11 / 23 - 25 ก.ย.60

ราคา 9,799.- บาท


มาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3 วัน (NX)
รหัส : HK04_SS

ส.ค. - ก.ย.60

ราคา 7,799.- บาท1