ปักกิ่ง นั่งสามล้อ ลิ้มรส BBQ 5 วัน (CA)
รหัส : PEK01_SS

22 - 26 / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค.60
06 - 10 ธ.ค.60

ราคา เริ่มต้น 17,799.- บาท


SNOW WORLD ปักกิ่ง พระราชวังกู้กง 5 วัน (CA)
รหัส : PEK02_SS

28 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค.61
30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค.61

ราคาเริ่มต้น 21,799.- บาท


ปักกิ่ง SNOW WORLD วัดหลิงกวง 5 วัน (TG)
รหัส : PFK03_SS

29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค.61

ราคา 30,900.- บาท1