ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน (TG)
รหัส : FWTPEK01_SS

14 - 18 / 28 มิ.ย. - 02 ก.ค.60

ราคา 15,888.- บาท


ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง บุฟเฟ่ต์สุกี้ทะเล 5 วัน (CA)
รหัส : FWTPFK02_SS

06-10 / 12-16 / 20 - 24

ราคา เริ่มต้น 18,888.- บาท


ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน (TG)
รหัส : FWTPEK03_SS

เม.ย.-มิ.ย.60

ราคา 20,888.- บาท


ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน (CA)
รหัส : FWTPEK04_SS

พ.ค.-มิ.ย.60

ราคา เริ่มต้น 15,999.- บาท


ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน (CA)
รหัส : FWTPEK05_SS

พ.ค. - มิ.ย.60

ราคา 14,888.- บาท1