ฮานอย ฮาลอง 3 วัน (VN)
รหัส : VN01_PVCT

พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561

ราคา เริ่มต้น 9,999.- บาท


ฮานอย ฮาลอง 3 วัน (SL) ปีใหม่
รหัส : VN02_PVCT

29 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61
31 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61

ราคา 11,500.- บาท


ฮานอย ซาปา 4 วัน (FD)
รหัส : VN03_PVCT

พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561

ราคา เริ่มต้น 11,900.- บาท


ฮานอย ซาปา 4 วัน (VN)
รหัส : VN04_PVCT

พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561

ราคา เริ่มต้น 12,500.- บาท


ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน (FD)
รหัส : VN05_PVCT

พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561

ราคา เริ่มต้น 12,900.- บาท


ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน (SL)
รหัส : VN06_PVCT

พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561

ราคาเริ่มต้น 9,500.- บาท1