ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน (FD)
รหัส : VN01_PVCT

มี.ค. - มิ.ย.61

ราคาเริ่มต้น 9,999.- บาท


ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World 3 วัน (FD)
รหัส : VN02_PVCT

มีนาคม 2561

ราคา 10,900.- บาท


ฮานอย ฮาลอง 3 วัน (FD)
รหัส : VN03_PVCT

มี.ค. - เม.ย.61

ราคา เริ่มต้น 8,999.- บาท


ฮานอย ฮาลอง 3 DAYS (SL)
รหัส : VN04_PVCT

02 - 04 / 09 - 11 มี.ค.61

ราคาเริ่มต้น 8,555.- บาท


ฮานอย ซาปา 4 วัน (FD)
รหัส : VN05_PVCT

มีนาคม 2561

ราคา 9,999.- บาท


ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน (VN)
รหัส : VN06_PVCT

มีนาคม 2561

ราคา 9,999.- บาท1