ฮานอย ฮาลอง 3 วัน (FD)
รหัส : VN01_PVCT

กันยายน - ตุลาคม 2560

ราคา เริ่มต้น 8,999.- บาท


ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน (FD)
รหัส : VN02_PVCT

กันยายน 60 - มิถุนายน 61

ราคา เริ่มต้น 9,999.- บาท


ฮานอย ซาปา 4 วัน (VN)
รหัส : VN03_PVCT

07 - 10 / 14 - 17 ก.ย.60

ราคา 14,500.- บาท


ฮานอย ซาปา 4 วัน (VN)
รหัส : VN04_PVCT

07 - 10 / 14 - 17 ก.ย.60

ราคา 12,900.- บาท1