ซิดนีย์ พอร์ต สตีเฟ่น 5 วัน (TG)
รหัส : AUS01_GLH

15 - 19 พ.ย.60
05 - 09 / 07 - 11 ธ.ค.60

ราคา 55,900.- บาท


SYDNEY PORT STEPHEN 5 วัน (TG)
รหัส : AUS02_GLH

28 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61

ราคา 60,900.- บาท


SYDNEY MELBOURNE 6 DAYS (TG)
รหัส : AUS3_GLH

21 - 26 พ.ย.60
05 - 10 / 08 - 13 ธ.ค.60

ราคา 63,900.-บาท


แกรนด์ออสเตรเลีย 8 วัน (TG)
รหัส : AUS04_GLH

19 - 26 พ.ย.60
03 - 10 / 17 - 24 ธ.ค.60

ราคา 81,900.- บาท1