อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CX)
รหัส : USA01_JF

06 - 14 เมษายน 2561

ราคา 99,990.-บาท


Canada Explorer 10 Days (BR)
รหัส : USA02_VTG

13-22 / 27 เม.ย.-06 พ.ค.61

ราคา 101,900.-บาท


อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CX)
รหัส : USA03_DS

08 - 16 เม.ย.61
29 เม.ย. - 07 พ.ค.61

ราคา 128,000.- บาท


อเมริกา แคนาดา 10 วัน (CX)
รหัส : USA04_JF

07 - 16 เม.ย.61

ราคา 119,990.- บาท1