บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน (XJ)
รหัส : FWTSHA01_SS

เม.ย. - มิ.ย.60

ราคา เริ่มต้น 10,888.- บาท


เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน (XJ)
รหัส : FWTSHA02_SS

เม.ย. - มิ.ย.60

ราคา เริ่มต้น 14,888.- บาท1