เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5 วัน (WE)
รหัส : CN01_SS

พ.ย.- ธ.ค.60

ราคาเริ่มต้น 14,900.- บาท


เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ต้าเหลียน ฮาร์บิน เกาะพระอาทิตย์ 5 วัน(MF)
รหัส : CN02_SS

28 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61
29 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61
30 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61

ราคา 32,999.-บาท


ฮาร์บิน ปักกิ่ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ปี 2561
รหัส : CN03_SS

27 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61
28 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61
30 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61

ราคาเริ่มต้น 36,799.- บาท


เมืองโบราณฟ่งหวง ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 6 วัน (WE)
รหัส : CN04_SS

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 20,799.- บาท


จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน (CZ)
รหัส : CN05_SS

มกราคม - มีนาคม 2561

ราคา 21,799.- บาท1