ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน (WE)
รหัส : FWTCN01_SS

เม.ย.- ต.ค.60

ราคา เริ่มต้น 12,888.- บาท


ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน (WE)
รหัส : FWTCN02_SS

มี.ค.-ต.ค.60

ราคาเริ่มต้น 20,888.-บาท


กุ้ยหลิน หยางซั่ว โชว์ดรีมไลท์ 6 วัน (CX)
รหัส : FWTCN03_SS

13 - 18 เมษายน 2560

ราคา 19,888.- บาท


เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน (3U)
รหัส : FWTCN04_SS

เมษายน - มิถุนายน 2560

ราคา เริ่มต้น 20,888.- บาท1