แพ็คเกจ คลับเมด คานิ 3 วัน 2 คืน
รหัส : PKGCM01

สำรองห้องพักได้ถึง 30 มิ.ย.61

ราคา เริ่มต้น 21,900.- บาท


แพ็คเกจคลับเมด ฟิโนลูห์ วิลล่า 3 วัน
รหัส : PKGCM_02

สำรองห้องพักได้ถึง 30 มิ.ย.61

ราคา เริ่มต้น 46,500.- บาท1