แพ็คเกจ คลับเมด คานิ 3 วัน 2 คืน
รหัส : PKGCM01

สำรองห้องพักได้ถึง 30 ก.ย.60

ราคา เริ่มต้น 21,900.- บาท


แพ็คเกจคลับเมด ฟิโนลูห์ วิลล่า 3 วัน
รหัส : PKGCM_02

สำรองห้องพักได้ถึง 30 ก.ย.60

ราคา เริ่มต้น 43,700.- บาท


แพ็คเกจคลับเมด ฟิโนลูห์ วิลล่า 3 วัน (FD)
รหัส : PKGCM-03

สำรองห้องพักได้ถึง 30 ก.ย.60

ราคา เริ่มต้น 51,310.- บาท


แพ็คเกจ คลับเมด คานิ 3 วัน (FD)
รหัส : PKGCM-04

สำรองห้องพักได้ถึง 30 ก.ย.60

ราคา เริ่มต้น 28,350.- บาท


Set dale คลับเมด บินตัน 3 วัน 2 คืน
รหัส : PKGCM_05

เดินทางได้ 08-10 / 22-24 ก.ย.60

ราคา เริ่มต้น 19,990.- บาท1