แพ็คเกจ คลับเมด คานิ 3 วัน 2 คืน
รหัส : PKGCM01

สำรองห้องพักได้ถึง 31 ธ.ค.60

ราคา เริ่มต้น 24,100.- บาท


แพ็คเกจคลับเมด ฟิโนลูห์ วิลล่า 3 วัน
รหัส : PKGCM_02

สำรองห้องพักได้ถึง 31 ธ.ค.60

ราคา เริ่มต้น 48,900.- บาท


แพ็คเกจคลับเมด ฟิโนลูห์ วิลล่า 3 วัน (FD)
รหัส : PKGCM_03

สำรองห้องพักได้ถึง 31 ธ.ค.60

ราคา เริ่มต้น 55,200.- บาท


คลับเมด คานิ มัลดีฟส์ 3 วัน (FD)
รหัส : PKGCM-04

สำรองห้องพักได้ถึง 31 ธ.ค.60

ราคา เริ่มต้น 34,900.- บาท


Kani & Finolhu 3 วัน (UL)
รหัส : PKGCM-05

สำรองห้องพักได้ถึง 30 ธ.ค.60

ราคา เริ่มต้น 32,100.- บาท1