แพ็คเกจเที่ยว U.S.A 9 DAYS (CX)
รหัส : PKG_USA01

ช่วงเวลาเดินทาง วันอังคาร, ศุกร์

ราคาเริ่มต้น 64,990.- บาท


แพ็คเกจอเมริกาตะวันตก 10 วัน (CX)
รหัส : PKG_USA02

วันจันทร์, อังคาร, ศุกร์, เสาร์
เดินทางถึง 28 ก.พ. 62

ราคา เริ่มต้น 68,990.-บาท/ท่าน


แพ็คเกจอเมริกาตะวันออก 9 วัน (CX)
รหัส : PKG_USA03

วันเสาร์
เดินทางถึง 28 ก.พ.62

ราคาเริ่มต้น 69,990.- บาท/ท่าน1