แพ็คเกจห้องพักสิงคโปร์ 3 วัน
รหัส : PKGSN_01

เดินทางได้ถึง 31 พ.ค.60

ราคา 7,299.- บาท


แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
รหัส : PKGSN_02

เดินทางได้ถึง 31 ธ.ค.60

ราคา 7,599.- บาท


แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน (SL)
รหัส : PKGSN_03

เดินทางได้ถึง พ.ค.-ก.ย.60

ราคา เริ่มต้น 13,900.-บาท


แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน
รหัส : PKGSN_04

เดินทางได้ถึง ธ.ค.60

ราคา เริ่มต้น 4,559.-บาท1