UDC_JP04_TAS_SAWARA HAKONE TOKYO AMAKURA 6DAYS (TG) รหัส : JP01_TAS

 ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ 
 ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 
 ชมภูเขาไฟฟูจิ 

 ชมหมู่บ้านเล็กๆโอชิโนะฮัคไค    
 อิสระ 1 วัน หรือซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์
 25 - 30 ก.ค. // 09 - 14 ส.ค. // 05 - 10 ก.ย.61

 

40,900.- รายละเอียดเพิ่มเติม>