MAR โตเกียว โอซาก้า Free Day 6 วัน 4 คืน (TG) รหัส : JP07_GLH

 โตเกียว สวนอุเอะโนะ สวนกอนเก็นโดะ 
 มิชิมะ สกายวอล์ค สวนดอกไม้ฮามามัตสึ   
 สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ
 ล่องเรือชมเมือง โอมิ ฮาจิมัง
 อิสระช้อปปิ้งโอซาก้า เต็มวัน 

 


 

  28 มี.ค. - 02 เม.ย.61


58,100.- 
  รายละเอียดเพิ่มเติม>