BEST OF KANSAI 5 DAYS (XJ) รหัส : JP01_VTG

 ชมสะพานอาคาชิไคเคียว  
 ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก)  
 ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 
 อิสระเต็มวันยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 ชมวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส 18 - 22 ตุลาคม 2560


 29,900.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>