WINTER SKI ILLUMINATION CHRISTMAS 5 DAYS (TG) รหัส : JP01_TAS

 ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะมรดกโลก  
 เดินทางชมทาคายาม่าจินยะ  
 ชมตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า 
 สนุกสนาน ณ สโนว์ รีสอร์ทในกิฟุ
 ชมพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะอุเอโนะ 22 - 26 ธันวาคม 2560


 45,900.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>