MAR Panorama โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน (TG) รหัส : JP05_PKG

 เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
 นาบานาโนะ ซาโตะ (ILLUMINATION) 
 ฮามามัตสึ โรงงานผลิตพายปลาไหล
 นั่งรถไฟชินคันเซน
 อิสระโตเกียว 1 วัน หรือซื้อทัวร์เสริม 1 วัน
  20 - 25 มี.ค. 61


 

 

61,500.


  รายละเอียดเพิ่มเติม>