ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน (HX) รหัส : HK03_SS

 มัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์Repulse Bay   
 ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน 
 ช้อปปิ้งถนนนาธาน  
 ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน  
 ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่      

10 - 12  / 24 - 26 พ.ย.60

 

9,799.-

 

15 - 17 ธ.ค.60


05 - 07 / 12 - 14 / 19 - 21 / 26 - 28 ม.ค.61


02 - 04 ก.พ.61


02 - 04 / 09 - 11 / 16 - 18 มี.ค.61

 

10,799.-

 

29 - 31 / 30 ธ.ค. - 01 ม.ค.61

 

15,799.-

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>