ฮ่องกง (Disneyland & Ngping 360 ) 3 วัน (HX) รหัส : HK04_AS

 นั่งกระเช้า Ngong ping 360 องศา   
 ช้อปปิ้งที่ City gate Outlet 
 ตะลุยความมหัศจรรย์ดิสนีย์แลนด์  
 ชมวิว เขาวิคตอเรียพ้อยท์  
 นมัสการเทพเจ้าแชกง      

21 - 23 เม.ย.61


05 - 07 / 12 - 14 / 19 - 21 / 26 - 28  พ.ค.61

 

02 - 04 / 09 - 11 / 16 - 18  มิ.ย.61


23 - 25 / 30 มิ.ย. - 02 ก.ค.61

 

07 - 09 / 14 - 16 / 21 - 23 ก.ค.61

 

18,999.-

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>