ROMANTIC WINTER 5 Days (LJ) รหัส : KR06_KV

 ช๊อปปิ้งที่ Paju Premium Outlet 
 ลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ 
 เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์    
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   
 เข้าชมพระราชวังชางด๊อกกุง  

 

05 - 09 / 09 - 13 / 10 - 14 / 11 - 15 ต.ค.60


12 - 16 / 16 - 20 / 17 - 21 ต.ค.60


18 - 22 / 19 - 23 ธ.ค.60


17,900.-

 


 

 

03 - 07 / 04 - 08 / 06 - 10 / 07 - 11 / 13 - 17 ธ.ค.60


14 - 18 / 15 - 19 / 20 - 24 / 21 - 25 ธ.ค.60


18,900.-

 


 

 

02 - 06 / 08 - 12 ธ.ค.60


19,900.-

 


 

 

01 - 05 / 25 - 29 ธ.ค.60


20,900.-

 


 

 

22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 26 - 30 / 27 - 31 ธ.ค.60


30 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61 / 31 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61


23,900.-

 


 

 

28 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61 / 29 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61


25,900.-

 


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>