TRENDY AUTUMN 5 Days (LJ) รหัส : KR03_KV

 ตามรอยซีรี่ย์สุดโรแมนติกที่เกาะนามิ 
 เข้าสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 
 กิมจิแลนด์   
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 ชมพระราชวังชางด๊อกกุง  03 - 07 / 09 - 13 / 10 - 14 / 14 - 18 / 15 - 19 ต.ค.60


16 - 20 / 17 - 21 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 ต.ค.60


24 - 28 / 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย.60


30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย.60


04 - 08 / 05 - 09 / 06 - 10 / 07 - 11 พ.ย.60


11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 14 - 18 พ.ย.60


18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 พ.ย.60


25 - 29 / 26 - 30 พ.ย.60

 

16,900.-


11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 / 18 - 22 / 19 - 23 ต.ค.60


20 - 24 / 25 - 29 / 26 - 30 / 27 - 31 ต.ค.60


01 - 05 / 02 - 06 / 03 - 07 / 08 - 12 พ.ย.60


09 - 13 / 10 - 14 / 15 - 19 / 16 - 20  พ.ย.60


17 - 21 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 พ.ย.60

 

17,900.-รายละเอียดเพิ่มเติม>