เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน (TG) รหัส : SN01_ET

 ชมความงามของสะพานวาวาซัน
 ช็อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า 
 ชมอิสตานาเนการา 
 เข้าชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับเมอร์ไลออน
11 - 14 / 25 - 28 ม.ค.61


08 - 11 / 22 - 25 ก.พ.61


26 - 29 เม.ย.61


10 - 13 / 24 - 27 พ.ค.61


07 - 10 / 21 - 24 มิ.ย.61


25,900.-


05 - 08 เม.ย.61


26,900.-


12 - 15 เม.ย.61


27,900.-รายละเอียดเพิ่มเติม>