Canada Explorer 10 Days (BR) รหัส : USA02_VTG

 ชมโรงงานผลิตโสม Ginseng 
 อุทยานแห่งชาติบานฟ์
 นั่ง Snow Coach 
 นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์
 ชมความงามของทะเลสาบเลคหลุยส์ 13 - 22 / 27 เม.ย. - 06 พ.ค.61 


101,900.-


รายละเอียดเพิ่มเติม>