อเมริกาตะวันออก แคนาดา 10 วัน (CX) รหัส : USA02_JF

 ขึ้นชมทิวทัศน์บนหอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ 
 ล่องเรือ” ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ
 ชมโรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต 
 ชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก
 ชมเมืองบอสตัน 14 - 23 ตุลาคม 2560 


119,990.-


รายละเอียดเพิ่มเติม>