อเมริกา แคนาดา 10 วัน (CX) รหัส : USA04_JF

 ขึ้นชมทิวทัศน์หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์
 ล่องเรือ“ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” 
 เข้าชมโรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต 
 ชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน 
 ขึ้นชมทิวทัศน์ONE World Trade
07 - 16 เม.ย.61


119,990.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>