อเมริกาตะวันออก แคนาดา 10 วัน (CX) รหัส : USA04_JF

 ชมจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช
 ชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ 
 ชมอนุเสาวรีย์วอชิงตัน 
 ชมโรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต 
 ชมน้ำตกไนแองการ่า 25 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61


129,990.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>