ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ Two Tone ไหทองคำ 6 วัน (TG) รหัส : PEK01_SS

 ผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังกู้กง 
 ชมกายกรรมปักกิ่ง 
 ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน 
 เดินชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน   
 ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
07 - 12 มี.ค.61


02 - 07 / 16 - 21 พ.ค.61


29 มิ.ย. - 04 ก.ค.61


19,899.-


09 - 14 / 14 - 19 / 30 มี.ค. - 04 เม.ย.61


06 - 11 / 20 - 25 / 27 เม.ย. - 02 พ.ค.61


04 - 09 / 09 - 14 / 11 - 16 พ.ค.61


18 - 23 / 23 - 28 / 25 - 30 พ.ค.61


08 - 13 / 15 - 20 / 22 - 27 มิ.ย.61


20,899.-รายละเอียดเพิ่มเติม>