ปักกิ่ง นั่งสามล้อ ลิ้มรส BBQ 5 วัน (CA) รหัส : PEK01_SS

 ผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังกู้กง 
 ชมหอบูชาเทียนถาน 
 ชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน 
 นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า   
 ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง
 22 - 26 / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค.60


17,799.-


06 - 10 ธ.ค.60


18,799.-รายละเอียดเพิ่มเติม>