คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน (MU) รหัส : KMG01_SS

 ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ 
 ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซี  
 ชมวัดลามะซงจ้านหลิง
 นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง
 ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก    

18 - 23 / 26 พ.ย. - 01 ธ.ค.60


19 - 24 ธ.ค.60

 

23,799.-

 

05 - 10 ธ.ค.60

 

26,799.-

 

28 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61


29 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61


30 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61

 

28,799.-

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>