พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6 วัน (MU) รหัส : KMG01_SS

 ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ 
 ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซี  
 ชมวัดลามะซงจ้านหลิง
 นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง
 ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก    

13 - 18 / 17 - 22 / 27 มี.ค. - 01 เม.ย.61

 

21,799.-

 

10 - 15 เม.ย.61

 

31,999.-

 

11 - 16 เม.ย.61

 

32,999.-

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>