ฮาร์บิน ปักกิ่ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ปี 2561 รหัส : CN03_SS

 ชมไท่หยางต่าว(เกาะพระอาทิตย์ )      
 ชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็ง    
 ชมสวนเสือไซบีเรีย 
 ชมอนุสาวรีย์ฝั่งหง  
 ช้อปปิ้งย่านถนนจงยาง  


 

27 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61


36,799.-

 

28 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61


30 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61


31 ธ.ค.60 - 05 ม.ค.61


37,799.-


รายละเอียดเพิ่มเติม>