จางเจียเจี้ย Zhangjiajie ทะลุจักรวาล 4 วัน (WE) รหัส : CN03_SS

 เข้าอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย     
 ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย    
 พิสจูน์ความกล้าสะพานแก้วจางเจียเจี้ย 
 ชมสะพานใต้ฟ้าอันดับ1  
 ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย  


 

22-25 / 24 - 27 / 31 มี.ค.-03 เม.ย.61


19-22 / 21-24 / 26-29 เม.ย.61


05-08 / 10-13 / 12-15 พ.ค.61


23-26 มิ.ย.61


13,899.-

 

13-16 / 14-17 เม.ย.61


19,899.-

 

14-17 มิ.ย.61


12,899.-


รายละเอียดเพิ่มเติม>