พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน (MU) รหัส : CN05_SS

 ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ 
 ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซี
 สัการะวัดลามะซงจ้านหลิง   
 นั่งกระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน   
 นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง   

13 - 18 / 17 - 22  มี.ค.61


21,799.-

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>