จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน (CZ) รหัส : CN05_SS

 ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง 
 ชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
 ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง   
 นั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน   
 ช้อบปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่   

12 - 17 / 26 - 31 ม.ค.61


02 - 07 ก.พ. // 01 - 06 มี.ค.61


21,799.-

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>