เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ต้าเหลียน ฮาร์บิน เกาะพระอาทิตย์ 5 วัน(MF) รหัส : CN02_SS

 ชมจัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ  
 ชมไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) 
 ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 
 ชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย 
 นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฮาร์บิน    
28 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61


29 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61


30 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61

 

32,999.- 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>