ไต้หวัน ขั้นเทพ ชมซากุระ 6 วัน (XW) รหัส : TW02_WF

 เข้าชมอุทยานเย่หลิ่ว
 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู
 อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน 
 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง  
 ขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89  

 

 09 - 14 มี.ค.61


23,888.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>