แพ็คเกจ คลับเมด คานิ 3 วัน 2 คืน รหัส : PKGCM01

 

 
แพ็กเกจคลับเมด 3 วัน 2 คืน
 
  - ราคา เริ่มต้น 21,900.-
  - สำรองที่นั่งได้ถึง 30 มิ.ย.61
  - ช่วงเวลาเดินทางถึง 03 พ.ค.62
 

 

  * ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ฯลฯ 
  * ค่าทัวร์หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายการระบุไว้
  * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   
   
  หมายเหตุ
 

- บุฟเฟ่ต์อาหารทุกมื้อ พร้อมด้วยเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ไวน์ เบียร์
- ฟรีกิจกรรมต่างๆ บนเกาะ
- การแสดงโชว์ของคลับเมด
- ค่าบริการรับส่ง สนามบิน-โรงแรม

  รายละเอียดเพิ่มเติม>>