คลับเมด คานิ มัลดีฟส์ 3 วัน (FD) รหัส : PKGCM-04

 

 
คลับเมด คานิ มัลดีฟส์ 3 วัน (FD)
 
  - ราคา เริ่มต้น 34,900.-
  - สำรองที่นั่งได้ถึง 30 ธ.ค.60
  - ช่วงเวลาเดินทาง 30 เม.ย.60 
   
  * ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ฯลฯ
  * ค่าทัวร์หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายการระบุไว้
  * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   
   หมายเหตุ
  - บุฟเฟ่ต์อาหารทุกมื้อ พร้อมด้วยเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ไวน์ เบียร์
- ฟรีกิจกรรมต่างๆ บนเกาะ
- ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
- พิเศษ!!! พนักงานบริการประจำห้องพัก
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>