ฮานอย ฮาลอง 3 DAYS (SL) รหัส : VN04_PVCT

 ชมวิหารวรรณกรรม
 ข้ามสะพานแสงอาทิตย์
 ช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์   
 คาราวะสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
02 - 04 มี.ค. 61


9,999.- 


09 - 11 มี.ค.61


8,555.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>