ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน (SL) รหัส : VN06_PVCT

 คาราวะสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ชมวัดเจดีย์เสาเดียว
ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง 
เข้าสวนสนุก Sun World สวนสนุกแห่งใหม่ 
ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ชมทะเลสาบคืนดาบ 


 

03 - 05 / 17 - 19 / 24 - 26 พ.ย.60


05 - 07 / 12 - 14 / 19 - 21 / 26 - 28 ม.ค.61


02 - 04 / 09 - 11 ก.พ.61


09 - 11 / 16 - 18 มี.ค.61


9,500.- 

 


01 - 03 / 08 - 10 ธ.ค.60


16 - 18 ก.พ. // 02 - 04 มี.ค.61


10,555.- 

 


01 - 03 ม.ค.61


10,900.- รายละเอียดเพิ่มเติม>