ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World 3 วัน (FD) รหัส : VN02_PVCT

 คาราวะสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
 ชมวัดเจดีย์เสาเดียว
 ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง 
 เข้าสวนสนุก Sun World สวนสนุกแห่งใหม่ 
 ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ชมทะเลสาบคืนดาบ 


 

03 - 05 / 10 - 12 มี.ค.61


17 - 19 / 24 - 26 มี.ค.61


10,900.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>