ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน (FD) รหัส : VN05_PVCT

 ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติ  
 สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง
 คาราวะสุสานลุงโฮ 
 ชมโชว์หุ่นกระบอง 
 จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
11 - 14 / 25 - 28 พ.ย.60


21 - 24 / 22 - 25 / 23 - 26 ธ.ค.60


27 - 30 ม.ค.61  


12,900.- 


08 - 11 / 09 - 12 ธ.ค.60

 

14,500.- 


29 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61

 

14,900.- 


30 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61

 

16,500.- 


31 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61

 

13,500.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>