ฮานอย ซาปา 4 วัน (FD) รหัส : VN05_PVCT

 สัมผัสหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
 สัมผัสภูห่ามโหร่ง 
 คาราวะ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
 ชมวัดเจดีย์เสาเดียว   
 ชมวิหารวรรณกรรม 


 

03 - 05 / 10 - 12 มี.ค.61


17 - 19 / 24 - 26 มี.ค.61


9,999.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>