ฮานอย ซาปา 4 วัน (FD) รหัส : VN03_PVCT

 สัมผัสหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
 สัมผัสภูห่ามโหร่ง 
 คาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ 
 ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ   
 ชมวิหารวรรณกรรม 


 

11 - 14 / 25 - 28 พ.ย.60


21 - 24 / 22 - 25 / 23 - 26 ธ.ค.60 // 27 - 30 ม.ค.61


11,900.- 

 

08 - 11 / 09 - 12 ธ.ค.60


13,900.- 

 

29 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61


14,500.- 

 

30 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61


15,500.- 

 

31 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61


12,500.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>