ฮานอย ซาปา 4 วัน (VN) รหัส : VN04_PVCT

 นำชมวัดหงอกเซิน
 ชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
 สัมผัสภูห่ามโหร่ง      
 ชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก  
 จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย  
04 - 07 / 11 - 14 / 12 - 15 พ.ย.60


16 - 19 ธ.ค.60


13 - 16 / 19 - 22 ม.ค. // 02 - 05 ก.พ.61


09 - 12 / 24 - 27 มี.ค.61


12,500 .-

 31 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61


13,900 .-

 


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>