ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน (SL) รหัส : MM05_PVCT

 สักการะพระธาตุอินทร์แขวน   
 ช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน
 นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุน  
 นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 03 - 05 / 04 - 06 / 10 - 12 / 11 - 13 พ.ย.60


17 - 19 / 18 - 20 / 24 - 26 / 25 - 27 พ.ย.60


15 - 17 / 16 - 18 / 17 - 19 ธ.ค.60


21 - 23 / 22 - 24 / 23 - 25 / 24 - 26 ธ.ค.60


05 - 07 / 06 - 08 / 12 - 14 / 13 - 15 ม.ค.61


19 - 21 / 20 - 22 / 26 - 28 / 27 - 29 ม.ค.61


02 - 04 / 03 - 05 / 09 - 11 ก.พ.61


10 - 12 / 23 - 25 / 24 - 26 ก.พ.61


09 - 11 / 10 - 12 / 16 - 18 มี.ค.61


17 - 19 / 23 - 25 มี.ค.61


12,900.-  


01 - 03 / 02 - 04 / 03 - 05 ธ.ค.60


04 - 06 / 07 - 09 / 08 - 10 ธ.ค.60


09 - 11 / 10 - 12 / 29 - 31 ธ.ค.60


13,800.-  


30 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61


31 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61


01 - 03 ม.ค.61


14,800.-  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>