บุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน (GA) รหัส : BL04_MRM

 ชม“มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” มรดกโลก  
 ชม“วัดพราห์มนันต์” มรดกโลก
 ชมระบำบาร็อง แดนซ์ 
 ชมทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์
 ชมวิวที่วิหารตานะห์ ล็อต    
28 มี.ค. - 01 เม.ย.61


04 - 08 / 25 - 29 เม.ย.61


09 - 13 / 16 - 20 / 25 - 29 พ.ค.61


06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 / 27 มิ.ย. - 01 ก.ค.61


04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 ก.ค.61


01 - 05 / 22 - 26 ส.ค.61


05 - 09 / 12 - 16 / 19 - 23 / 26 - 30 ก.ย.61


03 - 07 ต.ค.61

 

30,900.- 


12 - 16 / 13 - 17 / 27 เม.ย. - 01 พ.ค.61


26 - 30 ก.ค. // 09 - 13 ส.ค.61


11 - 15 / 20 - 24 ต.ค.61


31,900.- รายละเอียดเพิ่มเติม>