บุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน (GA) รหัส : BL01_MRM

 ชม“มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” มรดกโลก  
 ชม“วัดพราห์มนันต์” มรดกโลก
 ชมระบำบาร็อง แดนซ์ 
 ชมทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์
 ชมวิวที่วิหารตานะห์ ล็อต    
07-11 / 20-24 ธ.ค.60


10-14 / 17-21 / 24-28 ม.ค.61


07-11 / 14-18 / 21-25 ก.พ.61


28ก.พ.- 04 มี.ค.61 // 14-18 / 21-25 มี.ค.61


28 มี.ค. - 01เม.ย.61

 

30,900.- 


01-05 ธ.ค.60

 

31,900.- รายละเอียดเพิ่มเติม>