บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน (GA) รหัส : BL02_MRM

 ชมอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ วิหารทานา ล็อต 
 ชมมรดกโลก มหาสถูปบุโรพุทโธ 
 ชมการแสดง บาร็อง ด๊านซ์
 ชมวัดพราหมนันต์ ที่สิงสถิตของเทพเจ้า
 ชมพระราชวังอันสวยสดงดงาม วังสุลต่าน 

29 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61


30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค.61


34,900.- 

   

รายละเอียดเพิ่มเติม>