บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน (GA) รหัส : BL05_MRM

 ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก 
 ชมวัดพรามนันต์ สถานที่สิงสถิตของเทพเจ้า 
 ชมทัศนียภาพที่งดงามวิหารทานาล็อต
 ชมการแสดงบาร็อง แดนซ์
 ช้อปปิ้งถนนมาลิโอโบโร่ 

13 - 17 เมษายน 2561


45,900.- 

   

รายละเอียดเพิ่มเติม>