มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3 วัน (NX) รหัส : HK02_SS

ชมโบสถ์เซนต์พอล
ชมจูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  หรือ หวีหนี่ 
ชมโลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  
THE VENETIAN   
ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ 
02 - 04 / 09 - 11 / 18 - 20 พ.ย.60


23 - 25 / 30 พ.ย. - 02 ธ.ค.60


12,799.-


07 - 09 / 14 - 16 ธ.ค.60


13,799.-รายละเอียดเพิ่มเติม>>