ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน รหัส : HK03_AS

นั่งกระเช้า Ngong ping 360 องศา
ไหว้พระ 9 วัดดัง 
ไหว้แก้ซง เสริมบุญบารมี  
ชมโชว์ ยิงแสงเลเซอร์   
ช้อปปิ้งCity gate Outlet
21 - 23 เม.ย.61

 

05 - 07 / 12 - 14 / 19 - 21 / 26 - 28  พ.ค.61

 

02 - 04 / 09 - 11 / 16 - 18 มิ.ย.61


23 - 25 / 30 มิ.ย. - 02 ก.ค.61

 

07 - 09 / 14 - 16 / 21 - 23 ก.ค.61


16,999.-


รายละเอียดเพิ่มเติม>>