มาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3 วัน (NX) รหัส : HK01_SS

 ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย 
 ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่  
 ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ  
 ชมโบสถ์เซนต์พอล     
  ลิ้มรสอาหารพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง 
02 - 04 / 09 - 11 / 18 - 20 พ.ย.60


23 - 25 / 30 พ.ย. - 02 ธ.ค.60


7,799.-


07 - 09 / 14 - 16 / 16 - 18 ธ.ค.60


8,799.-รายละเอียดเพิ่มเติม>