ย่างกุ้ง หงสาฯ อินทร์แขวน 3 วัน (8M) รหัส : MM04_PVCT

 นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น   
 เข้าชมพระราชวังบุเรงนอง 
 ชมก้อนหินทองพระธาตุอินทร์แขวน   
 สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
 ขอพรนัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ  
01 - 03  มี.ค.61


11,999 .- 


03 - 05 มี.ค. 61


12,999 .- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>