ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3 DAYS (DD) รหัส : MM02_PVCT

 นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น    
 ชมก้อนหินทอง พระธาตุอินทร์แขวน     
 เข้าชมพระราชวังบุเรงนอง 
 ขอพรนัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ
 นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61

 

16,500 .- 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม>