ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3 DAYS (SL) รหัส : MM02_PVCT

 นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น    
 ชมก้อนหินทอง พระธาตุอินทร์แขวน     
 เข้าชมพระราชวังบุเรงนอง 
 ขอพรนัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ
 นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
01-03 / 02-04 มี.ค.61

 

13,900 .- 


03-05 มี.ค.61

 

11,900 .- 


09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 มี.ค.61


23-25 มี.ค.61

 

11,900 .- 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม>